Regjeringen liker dårlig at tv-seerne eksponeres for reklame for pengespill. Innslagene vises på tv-kanaler som sender fra utlandet og som dermed omgår norsk lov. Nå vil regjeringen bruke det såkalte AMT-direktivet for å stanse reklamen, men det er ikke enkelt å få til. EU-direktivet åpner for at et land kan forby tv-sendinger fra et annet land, men så langt har ingen land fått gjennomslag for dette, skriver Klassekampen.

- Det er vanskelig fordi beviskravene er så strenge, sier Linda Andersen, seniorrådgiver i Medietilsynet til Klassekampen.

Sverige har uten hell forsøkt å stoppe alkoholreklame siden 2011.

- Tv-kanalene ville ikke følge svensk lov. Vi er nå på neste steg, som er å bevise at kanalene er etablert i utlandet for å omgå svensk lov, sier jurist Rebecca Parman i Myndigheten för radio och tv.