Storebrand søker Leder Mediestrategi og investeringer

Storebrands Markedsavdeling har tydelige ambisjoner om å være fremtidsrettet og levere resultater gjennom smarte medieinvesteringer og hanlingsutløsende kommunikasjon.Vi ser etter en strategisk leder med god helhetsforståelse for et stadig mer komplekst mediebilde, er innovativ i tankesett, samt har en god forståelse for fremtidens merkevarebygging. Stillingen vil være en sentral del av ledergruppen i Marked.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for strategisk utvikling og operasjonalisering av mediestrategi i tråd med gjeldende strategi og mål
 • Bygge business cases og formidle rasjonale for mediesatsninger: identifisere utfordringer, finne muligheter, tallfeste potensialet og dokumentere effekt
 • Utarbeide medieplaner på tvers av alle flater i tett samarbeid med ressurser i markedsavdelingen for å levere på strategiske målsetninger
 • Systematisk lete etter nye og bedre muligheter for bruk av teknologi for å bedre måloppnåelse
 • Sikre måloppnåelse i alle deler av kundereisen, både interne og eksterne flater
 • Ansvar for å kartlegge, bearbeide og bygge opp et godt og tillitsfullt samarbeid med Storebrands til hver tid gjeldende medie leverandører
 • Faglig ansvar for mediestrategi, inkludert personalansvar


Faglige kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen markedsføring, mediefag, økonomi eller annen relevant fagkrets på masternivå
 • Kommersiell forståelse, med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra mediebyrå med ansvar for strategisk planlegging og dokumentasjon av effekt
 • Solid digital kompetanse og interesse for ulike typer digitale plattformer
 • Forståelse av hva som skaper god kommunikasjon
 • Analytiske og tekniske evner, inkl kjennskap og erfaring fra operativt arbeid i verktøy som Google Analytics 360 og andre digitale analyseverktøy
 • Forståelse og interesse for av Marketing Automation plattformer
 • Innsikt i GDPR og muligheter og begrensninger i det digitale økosystemet for annonsekjøp


Personlige egenskaper

 • Strategisk tenkende med utpreget kundeorientert fokus
 • Analytisk med interesse for nye innovative løsninger innen adtech.
 • Evne til å kombinere det strategiske med det operative
 • Utpregede kommunikasjon – og samarbeidsevner på alle nivå i organisasjonen og evne til å skape entusiasme
 • En proaktiv gjennomfører
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Trives med høyt aktivitetsnivå, tempo og driv


Vi tilbyr

 • En meget spennende utfordring i en markedsavdeling med høye ambisjoner
 • Faglig utvikling blant kompetente og engasjerte medarbeidere på tvers av hele organisasjonen
 • En hektisk, uformell og inkluderende kultur
 • Vi kan love deg et stimulerende arbeidsmiljø der du får brukt ditt talent og utviklet deg både faglig og personlig. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, gode pensjons-, forsikrings- og bankbetingelser og et godt sosialt miljø. Som ansatt i Storebrand får du også mulighet til å påvirke verden i en mer bærekraftig retning. Les mer om vårt arbeid med bærekraft på storebrand.no.


Stillingen rapporterer til Markedsdirektør Kathinka Koch Sommerseth. Spørsmål? Ta kontakt med Kathinka på kathinka.sommerseth@storebrand.no

Kjenner du at du blir trigget til å gjøre en forskjell hos oss i Storebrand? Da hører vi gjerne fra deg.