Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Oslo kommune søker ny kommunikasjonssjef, en krevende, meningsfull og morsom jobb. Med over 50 ulike virksomheter og mer enn 50 000 ansatte er Oslo kommune en av landets største arbeidsgivere. Din innsats vil påvirke både innbyggere og ansatte.

Kommunikasjonssjefen er organisatorisk plassert ved Byrådslederens kontor (BLK) som seksjonssjef for Kommunikasjonsseksjonen. BLK har en overordnet, strategisk og samordnende rolle, både utad mot eksterne aktører og mot øvrige sektorer innad i kommunen.

Kommunikasjonsseksjonen har overordnet ansvar for kommunikasjonsarbeidet i kommunen. Dette inkluderer konsernovergripende strategiske oppgaver, i tillegg til ansvar for presse- og mediehåndtering ved BLK. Som forvalter av fagområdet på tvers av hele kommunen har kommunikasjonssjefen en viktig og krevende lederfunksjon.

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019, og har høye ambisjoner for det grønne skiftet, digitalisering og tjenester som setter innbyggeren i sentrum. Utvikling og implementering av ny visuell profil vil også være en viktig oppgave for kommunikasjonssjefen.

Som kommunikasjonssjef i Oslo kommune må du ha god rolleforståelse og mestre arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning. Du må trives i en uforutsigbar hverdag med knappe tidsfrister, høy kompleksitet og strenge krav til nøyaktighet, hvor du vil jobbe tett på politisk og administrativ ledelse. Jobben krever at du er trygg i egen lederrolle og faglig sterk. Du må være faglig oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger. Du mestrer norsk og engelsk arbeidsspråk.

Kommunikasjonsseksjonen består av faglig sterke, motiverte og selvdrevne medarbeidere. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø og samarbeider tett på tvers av seksjonens ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, koordinere og utvikle det overordnede kommunikasjonsarbeidet i Oslo kommune, slik som visuell profil, strategier og retningslinjer etc.
 • Koordinere seksjonens presse- og mediearbeid for politisk ledelse ved Byrådslederens kontor.
 • Ansvar for kommunens overordnede krisekommunikasjon.
 • Personalansvar for seksjonens ni medarbeidere.
 • Delta i ledergruppen ved Byrådslederens kontor.


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, masternivå.
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
 • Erfaring fra arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning.
 • Erfaring fra å lede krisekommunikasjonsarbeid i store og komplekse organisasjoner.
 • Utviklingsorientert og faglig sterk innen seksjonens strategiske og operative ansvarsområder.
 • Trygg, tydelig og inkluderende i lederrollen.


Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse.
 • Analytisk og systematisk.
 • Samarbeidsorientert.
 • Initiativrik og ansvarlig.
 • Utviklingsorientert.


Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Utviklingsmuligheter.
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Fleksibel arbeidstid.


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem, med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av åtte byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er faglig sekretariat for politisk ledelse og ivaretar styring og kontroll av underliggende virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådslederens kontor har en overordnet, strategisk og samordnende rolle, både utad mot eksterne aktører og mot øvrige sektorer innad i kommunen.

Byrådslederens kontor består av seks seksjoner: Byrådets kontor, Seksjon for internrevisjon, Seksjon for intern administrasjon, Internasjonalt kontor, Kommunikasjonsseksjonen og Seksjon for organisasjon og ledelse.