NRF er i god driv, har engasjerte ansatte, spennende produkter og ser etter deg som kan ta oss videre. Er du vår nye avdelingsleder for marked og kommunikasjon?

Avdelingslederen skal jobbe aktivt for å øke inntektene til NRF. Du skal bidra til at alle våre medlemmer og givere blir godt ivaretatt gjennom tydelig og relevant kommunikasjon om våre mange prosjekter og aktiviteter.

Avdelingen består totalt av 4 personer, ved siden av flere faste eksterne samarbeidspartnere både innen marked og kommunikasjon. Leder rapporterer til generalsekretæren og inngår i organisasjonens ledergruppe.

Vi ser etter deg som kan utvikle og optimalisere vårt nye CRM-system, og gjennom kreative og strategiske prosesser og prosjekter skape nye inntektskilder og lojalitetsprogrammer.

Overordnet ansvar og hovedoppgaver vil være å:

  • Utvikle strategi og planer for avdelingen for å nå målene innen inntekts- og kommunikasjonsarbeidet,
  • Identifisere nye inntektskilder – implementere og utvikle disse
  • Etablere nye, og videreutvikle eksisterende, samarbeid/partnerskap på bedriftsmarkedet
  • Prosjektleder for CRM (Winorg)
  • Være pådriver for giververving og utvikle lojalitetsprogrammer
  • Utvikle medarbeidernes kompetanse og få det beste ut av de ansatte

I tillegg så vil du være delaktig i den helhetlige utvikling av NRF gjennom deltakelse i ledergruppen og prosjekter, samt være en sparringspartner innad i organisasjonen.

Du har relevant utdanning, samt leder- og organisasjonserfaring. Du må ha gode relasjonelle evner og organisatorisk følsomhet, samt kunne vise til gode resultater fra inntektsbringende arbeid.

Tidligere ledererfaring har vist at du inspirerer til innsats gjennom å vise tillit og hente det beste ut av dine medarbeidere.

Du bør ha erfaring med næringslivssamarbeid, og ha god kjennskap til frivillige organisasjoner.

Om arbeidsgiveren
Norsk revmatikerforbund (NRF) er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største pasientorganisasjoner med over 34 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.