ANFO

ANFO er i støtet og er på jakt etter en medlemsansvarlig. Herunder ansvar for eksisterende og nye medlemmer. Ingen slutter. Det hyggelige faktum er rett og slett at vi vokser og omdisponerer våre ressurser.

Vi ønsker oss en ny kollega som skjønner at fornøyde og engasjerte medlemmer er helt avgjørende for organisasjonens videre utvikling og vekst. ANFO er og skal være en synlig og tydelig organisasjon med et oppdatert og bredt medlems- og tjenestetilbud og engasjerte medlemmer.

Vi ser etter en kandidat med høyere utdanning og relevant bakgrunn. Du er trygg og tillitsskapende og du har en god og bred kompetanse som gjør deg godt egnet til å forstå våre medlemmers ulike utfordringer. Du er selgende av vesen og du skjønner at aktivitet og gjennomføringsevne er det som til syvende og sist skaper resultater.

Vår nye kollega er systematisk og strukturert, løsningsorientert og mulighetssøkende. Vi vet hvor vi skal, men ikke nødvendigvis hvordan. Det er alltid flere veier til målet. Vi vil gjerne gå den riktige. Organisasjonen er relativt liten, men vi vokser. Miljøet er godt, oppgavene varierte og tempoet er høyt. Aktivitet og fremdrift er gode ledestjerner for oss. Vi vil ha en ny kollega som deler disse verdiene.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i ANFO Jan Morten Drange, eller våre rådgivere Henrik Sandberg eller Nejra Kudra i Mediabemanning. Søknadsfrist er 18. april og vi behandler søknader fortløpende.

ANFO er en interesse- og serviceorganisasjon for norske annonsører. Vi ivaretar våre medlemmers interesser i saker hvor det er viktig, og riktig, å stå sammen og tale med en stemme.

Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammebetingelser i Norge for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene.

Vi bistår medlemmene med råd, dokumentasjon og faglige tilbud slik at kjøp av tjenester fra reklame- og mediemarkedet såvel som markedskommunikasjonen kan bli enda mer profesjonell og effektiv.

Vi tilbyr et stort utvalg av kurs og seminarer på høyt faglig nivå. Våre seminarer fungerer som et forum for faglig oppdatering og økt kompetanse og er åpne for alle som vil delta, ikke bare for medlemsbedrifter.