Kondomer er som kjent et lavinvolveringsprodukt, og kjøpes i aller høyeste grad basert på etablerte vaner. For å endre disse ble det derfor en viktig premiss for kampanjen at den fikk potensielle forbrukere til å prøve kondomene. På denne måten kunne vaner etableres så tidlig som mulig.

Men, det er forbundet tabu rundt preventive midler, selv blant unge menn. På den andre siden vet vi at terskelen for å spre et budskap likevel er lavere i de foraene der unge menn prater mest med hverandre – sosiale medier.


Vi opprettet 500 sommerjobber som kondomtestere, og la ut stillingsannonsen på Finn.no. De som fikk jobben skulle få tilsendt kondomer, og ville på den måten også få testet produktene. I tillegg var det et mål at dette skulle skape en viral effekt, slik at budskapet ble spredt til flest mulig i målgruppen. Annonsen ble også støttet opp med vanlig bannerannonsering på internett gjennom relevante plasseringer for målgruppen.

Kampanjen fikk bedre resultater enn forventet: Normalt har en jobbannonse på Finn.no 250-350 visninger i løpet av 42 dager. Durex-annonsen hadde nesten 60 000 visninger og 5000 Facebook-likes i løpet av den første uken. Annonsen ble også plukket opp av flere nettmedier, noe som ga oss uventet (men positiv) PR som bidro til spredningen av budskapet.

Totalt kom det inn over 3000 søknader til stillingen.