GA4 vs andre plattformer

Flere aktører velger nå å gå bort fra Google Analytics på grunn av hensyn til personvern. Det er imidlertid mulig å kunne bruke G4 og samtidig overholde GDPR. Det du må gjøre er å bruke Google Analytics med en proxy server.

Fordelen med å fortsette å bruke Google Analytics istedenfor å gå over til andre analyse verktøy er blant annet:

  • Google Analytics bruker maskinlæring for å gi deg mer detaljer og mer presis data. Det gjør ikke analyseverktøy som Matomo.
  • Det er enkelt å integrere med andre Google-verktøy som for eksempel Search Console og Google Ads. Andre plattformer (f eks Matomo) har ikke like mange integrasjoner med andre platformer. Noe som kan gjøre det vanskelig å kombinere data fra forskjellige kilder.
  • Google Analytics kan håndtere store mengder data og er dermed et godt valg for bedrifter med mange besøkende på nettsiden. Andre plattformer er ikke like skalerbare og er dermed ikke like egnet for nettsider med mye trafikk.

Hvordan komme i gang med GA4?

Selv om Google tilbyr en migreringsløsning for de med eksisterende integrasjon fra UA, vil vi ikke anbefale å bruke denne, men heller bruke denne muligheten til å sette det opp på nytt. UA og GA4 er ikke likt, og det vil derfor ikke være mulig å sette det opp helt likt. Bruk heller denne muligheten til å forbedre din innsikt i dataen, og løft implementasjonen din til nye høyder.

Det er heller ikke mulig å eksportere data fra gamle Google Analytics (UA) til GA4. Det betyr at du bør ha en plan for hvordan eksportere denne dataen fra UA så snart som mulig. Fyr tilbyr en god løsning. Vi eksporterer dataen din fra UA til Fyr, slik at du får en sømløs overgang fra UA til GA4. Les mer om det her.

Slik gjør du GA4 lovlig

I et tradisjonelt Google Analytics oppsett ville du ha sendt data direkte fra nettsiden til Google sine servere. Google ville da prosessert dataen og har i teorien mulighet til å identifisere brukere på tvers a nettsider.

IP-adresser er under GDPR lovgivingen definert som personlig idenfiserbar informasjon og du vil derfor bryte GDPR om du ikke implementerer Google Analytics på riktig måte.
Dersom du både ønsker å respektere personvernet til brukerne dine, og samtidig få best mulig innsikt – er proxy løsning et veldig godt alternativ.

Med en proxy server vil IP-adresse sendt til Analytics være den samme som proxyserveren’s IP-adresse. Dette betyr at den faktiske lokasjonen og IDen til dine brukere vil være skjult, og dataen som blir samlet inn av GA4 er sikret at du opererer i henhold til GDPR.

Har du spørsmål til hvordan du setter opp dette, så er det bare å ta kontakt med oss i Fyr. Vi hjelper deg gjerne.

Denne artikkelen er publisert av Fyr, i samarbeid med TRY.