I årets rapport har vi utviklet et designkonsept med assosiasjoner til den forskningsbaserte delen av Marine Harvest (MH) sin virksomhet. Det har også vært fokus på å vise fram konsernet som en ledende proteinprodusent i markedet og hvordan MH leverer gjennom hele verdikjeden. Det har vært fokus på infografikk og tallbasert materiell som viser fram både konsernets resultater og gir et oppriktig og klart bilde av året som gikk. Bærekraftsrapporten er en integrert del av årsrapporten som totalt er på 215 sider, og er den fjerde rapporten vi utarbeider for konsernet.

Siden forløperne til MH startet opp i 1965, har de gått fra en liten gründerbedrift til verdens ledende oppdrettsselskap. Med 3,8 millioner daglige måltider, er MH nå Norges største matprodusent (i proteiner). De har hele produksjonen fra rognkornet til middagen settes på bordet i, for eksempel, Japan. Gjennom sin satsing på forskning utvikler MH nye løsninger for fiskeoppdrett og er en viktig pådriver for innovasjon både i Norge og internasjonalt. Marine Harvest ASA som har virksomhet i 24 land og er notert på børsen i Oslo (OSE) og New York (NYSE). Det globale hovedkontoret ligger i Bergen.