Oppgaven har i hovedsak bestått av å samle alle de nordiske landene i én grafisk profil og inn i én samlet tjenestestruktur. Vi er i dag totalleverandør i Norden av design og digitale tjenester.