Design Container har utarbeidet årsrapporten for Kristiansund kommune siden 2014. Det har vært et mål å fremstille Kristiansund som den spennende og spreke kommunen den er, med optimisme og raushet som kjennetegn. 

2015-rapporten ble kommunens første heldigitale rapport. Denne benytter statens mal for offentlig rapportering, og som kommune er da Kristiansund en pioneer. Ipad har vært en prioritert flate i prosjektet, da dette er et viktig verktøy for politikerne i det daglige. Løsningen er selvfølgelig responsiv for å gi en god opplevelse på tvers av enheter. Brukerne får flere muligheter til å enkelt navigere i rapporten, gjennom hovedmeny, kapittelmeny og neste/forrige knapper i bunn av hver side. Noter i regnskapet visualiseres gjennom tekstbobler på relevante steder, og tabellene både justerer seg og vurderer automatisk behovet for sidelengs scrolling basert på brukerens skjermtype. Overskriftsraden i tabellene følger med nedover når man scroller, slik at man ikke mister overblikket.

Verktøy som målkort, infografikk og ryddige tabeller er benyttet gjennom hele rapporten og er med på å gjøre innholdet tilgjengelig og tydelig. Som en del av designkonseptet har vi utviklet piktogrammer og illustrasjoner som henter inspirasjon fra kjente landemerker, så vel som naturen i kommunen. Vi har utviklet flere referanser til lokalmiljøet.

2014-rapporten ble utarbeidet i trykt versjon samt enkel “innbyggerversjon” for mobil. Designkonsept og disposisjon for den digitale rapporten bygger på fjorårets arbeid, som ble premiert med sølv i Farmandprisen i klassen Beste kommune/fylkeskommune.

Kommunen har også fått et kraftig malverk for fremtidig rapportering. Design Container har stått for design, interaksjonsdesign, koding, innholdsinnleggelse og drift. Løsningen er bygget på WordPress, og brukervennlighet også på baksiden har vært en prioritert.