Man kan ta med seg telefonen sin på en 4 km lang vandring rundt Prøysenhuset og få opp både sanger og tekster fra Alf Prøysen sitt forfatterskap. Prosjektet er en del av forsøket på å gjøre Alf Prøysen mer aktuell, og å gjøre informasjon om han lettere tilgjengelig. Prosjketet er en pilot i hvordan litteratur kan formidles digitalt ute i miljø. Nasjonalbiblioteket har sponset prosjektet.

Vi har sammen med vår partner UX-Lab gjennomført flere brukertester for å gjøre applikasjonen så enkel å bruke som mulig.