Det er fortsatt få kvinnelige gründere og ledere innen mange bransjer og de som finnes er i tillegg mindre synlige enn sine mannlige motparter i media. Ifølge statistikk fra Global Media Monitoring Project er kun 24% av alle nyhetskilder i Norge om kvinner og dette tallet er til og med lavere nå enn hva det var for 10 år siden.

Men det er likevel ca. 30% kvinnelige gründere og 36% kvinnelige ledere, og det er disse She Conference ønsker å løfte frem som gode rollemodeller. She Conference ønsker å gi kvinner som har lykkes synlighet og annerkjennelse, samt å inspirere andre til å tørre å satse, og i det store bildet - bidra til en holdningsendring i samfunnet.

Berit Svendsen (Telenor), Liv Sandbæk (Accenture), Yvonne Fosser (Innovasjon Norge) og Siri Seljeseth (Unge Lovende NRK) var blant årets bidragsytere og foredragsholdere, og konferansen fikk mye oppmerksomhet og engasjerte et bredt spekter av mennesker.

I tillegg til selve konferansen er det også nytt av året startet et mentorprogram for unge gründer- og lederspirer hvor 12 kompetente mentorer hjelper 12 spirer til å nå sine mål igjennom hele 2016.

Det er også inngått et samarbeid med Emergence School of Leadership sammen med Design Container, for å involvere studenter og kommende gründere, som resulterte i både en blogg og en inspirerende håndbok med mange nyttige tips og råd.

Design Container har utarbeidet logo, visuell profil og alle grafiske virkemidler samt bidratt til selve gjennomføringen av konferansen. Se flere bider her: http://designcontainer.no/arbeider/she-conference