Løsningen gjør at Dembra-opplegget kan skaleres til flere skoler enn tidligere, og at det blir mindre behov for fysiske møter mellom Dembra og skolene. Lærerne får også enkel tilgang til spesialtilpasset undervisningsopplegg og fordypningsstoff.

«Vi ser at det ofte er mer hensiktsmessig å utvikle digitale verktøy for våre kunder som gir tilgang til informasjon på en pedagogisk måte enn tradisjonelle og rene e-lærings kurs. Brukerfokus, enkelhet og tilgangsmulighet er alltid i fokus når vi jobber med læring og intern kommunikasjon,» sier Michael Linnemann, Kreativ Leder i Design Container. 

27 skoler har så langt vært involvert i Dembra, og løsningen skal testes ut videre i høst på utvalgte skoler. Dette er en utprøving som er særlig verdifull for videre utvikling av løsningen.

«Det har vært utrolig spennende å jobbe sammen med Dembra for å utvikle et verktøy som nå vil gjøre det enklere for lærere og ledere å ta i bruk Dembra-opplegget på sine skoler. Vi har videreutviklet løsningen til å inneholde pedagagisk innhold, læringsressurser og verktøy, og med denne digitale plattformen vil det bli mye enklere å nå ut til flere skoler enn de tidligere har kunnet,» avslutter Kristoffer Lunde, teknisk leder i Design Container. 

Bildetekst: Fra venstre: Michael Linnemann, Kaia Gulsvik og Kristoffer Lunde.