«Skalbare»-kampanjen for Storebrand er et solid eksempel på hvordan moderne annonseteknologi spiller i perfekt harmoni med tradisjonelle mediekanaler, og hvor solid orkestrering av aktivitetene skaper gode kommunikasjonseffekter og solide økonomiske resultater for kunden.

Caset demonstrerer hvordan ulike kanaler, digitale så vel som tradisjonelle, sammen kan bidra til å nå kvalitative og kvantitative mål. Kampanjen er bygget opp etter et prinsipp hver kanal gjør sin jobb, samtidig som den spille sammen med andre kanaler i mixen.

Oppstart med TV gjorde at brukeren enkelt kunne dekode bannerannonseringen, og de mange variasjonene i budskap knyttet til redaksjonelt innhold økte både oppmerksomhet og engasjement. Dette gjorde at vi lettere kunne høste respons når budskapet i bannere ble mer taktisk, som i re-targeting og automatiserte kjøp.

Samspillet mellom schedulerte aktiviteter som tv-reklame og «agility»-aktiviteter på digitale flater gjorde oss i stand til å sikre bred oppmerksomhet – langt ut over bransjesnitt – og i tillegg sikre målrettet personlig relevans, som bidro til en signifikant trafikkøkning inn til Storebrands kontaktpunkter, samt salgsøkning i alle kanaler.