Rohit Patil er ansatt som Analytics and Performance Manager, og han blir en del av Performance teamet som teller 8 ansatte fra før. Her skal han styre samarbeidet mellom Starcom i Oslo og SMG Convonix, som er en verdensledende aktør innen prestasjonsbasert markedsføring med omtrent 400 ansatte, for det meste dataingeniører.

- Markedet går klart i retning av å bli mer teknisk og datadrevet, og både byråer, mediehus og kunder skriker etter kompetanse innen dette fagfeltet. Kompetansen er for lav og kandidatene for få. Vi har derfor valgt å inngå et partnerskap med SMG Convonix som sikrer våre kunder kompetanse og skala i verdensklasse, sier Peder Mittet, adm dir i Starcom i Norge.

Patil var på utveksling hos Starcom​ gjennom deler av fjoråret, og har nå flyttet permanent fra Mumbai til Oslo. Han er ingeniør av utdannelse og har fem års erfaring fra SMG Convonix i India, blant annet innen SEO og som leder av deres team for web analyse.

- Jeg opplever Starcom som et svært kreativt og digitalt drevet mediebyrå. Mitt bidrag blir å bruke min tekniske kompetanse både innenfor det prestasjonsbaserte, men også for å bidra til å skalere ideer i en ny og langt mer teknisk mediehverdag, sier Patil.