Siden oppstarten i 2011 har Content Marketing World vokst og blitt en viktig møteplass for den internasjonale innholdsmarkedsføringsbransjen. I løpet av en uke kan man velge mellom 14 ulike løp og høre 230 foredragsholdere presentere siste nytt, med andre ord: høste nærmest uendelige mengder kunnskap.

Utover høsten vil Spoon Academy dykke dypere ned i de mest interessante temaene derfra, men før vi kommer så langt - her er tre ting Owen Glad har hatt på hjernen siden konferansen:

Vær unntaket

I dag er de fleste enige om at det publiseres alt for mye middelmådig innhold på nett, samtidig har kun et fåtall funnet ut hva de skal gjøre med det. Å satse på kvalitet framfor kvantitet er tross alt enklere sagt enn gjort når kanalene er mange, kravene stadig øker og ressursene er få.

Det siste året har Jay Acunzo ledet et korstog mot mainstream innholdsmarkedsføring og proklamert gjentatte ganger at man ikke bør følge såkalt ”best practice”, men stole på instinktene sine i stedet.

I foredraget sitt under CMW demonstrerte Acunzo hvordan foretak som har gått sin egen vei, ofte ved å gjøre det stikk motsatte av andre aktører i samme industri, har klart å skape seg en unik posisjon ved hjelp av innholdsmarkedsføring. Eksemplene er så gode at en hver markedsfører vil vegre seg for å produsere flere liste-saker, ”how to-artikler” eller benytte seg av andre strømlinjeformede innholdsgrep igjen.

Takeaway 1# fra Content Marketing World:

”Når vi vier mer oppmerksomhet til kunden enn industrien, vier kunden mer oppmerksomhet til oss” – Jay Acunzo.

Kvalitet framfor kvantitetAnn Handley er både et av de skarpeste hodene - og en av innholdsmarkedsføringens mest underholdene foredragsholdere. Hun er også, sammen med Jay Acunzo, en av de fremste advokatene for at innholdsprodusenter bør produsere mindre innhold og satse på høyere kvalitet. Igjen - noe det er lett å tale for, men vanskelig å faktisk overholde.

I foredraget under CMA, viste Handley fram Content Marketing Institue og MarketingsProfs` årlige undersøkelse. Et av funnene var at 85 prosent av de mest suksessfulle markedsførerne satser på kvalitet, ikke kvantitet.

For bedrifter som har som strategi å produsere X antall bloggposter, Y antall videoer og Z antall poster til sosiale medier hver uke (og for å si det som det er – mange bedrifter har den typen målsettinger), ender tallene oftest opp med å snu hele strategien på hodet.

Hele undersøkelsen publiseres i oktober og vi vil mest sannsynlig snakke mer om den da.

Takeaway #2 fra Content Marketing World:

”Forskjellen på kreative og desperate er en overflod av ideer” – Ann Handley.

Er kjærlighet den nye målestokken for lojalitet?

En av de første foredragsholderne som snakket om risikoene ved masseproduksjon av middelmådig innhold, var Mark W. Schaefer. Han introduserte begrepet innholdssjokk allerede i 2014 og beskrev det på denne måten: ”når mengden innhold øker eksponentielt, minker menneskets kapasitet til å konsumere i tilsvarende hastighet”.

I foredraget sitt under CMW stilte Schaefer spørsmålstegn ved om lojalitet virkelig er den ultimate målestokken for kundenes engasjement? Finnes det et høyere nivå? Kanskje det faktisk er kjærlighet? Hvilke krav stiller det i så fall til oss som markedsførere?

Ifølge Mark W. Schaefer må vi opparbeide mot til å være mer personlige og tørre å bruke ansatte som ambassadører for egen merkevare. Han mener personlig markedsføring er framtiden for markedsføring av bedrifter.

Schaefer argumenterer vellykket for at det å bygge en personlig merkevare krever tilstedeværelse, omdømme og autoritet innenfor en valgt industri. Han hevder også at slike merkevarer har en gyllen mulighet til å bygge kundeforhold som strekker seg langt forbi lojalitet.

Kan noen bli kjente? Mark W. Schaefer sier at svaret er ja, men også at det krever organisasjoner som har mot til å la medarbeiderne ta plass, skape et rykte og demonstrere sin egen autoritet.

Takeaway #3 fra Content Marketing World:

”Du elsker ikke en logo, en pressemelding eller en bit innhold. Du elsker en person” –Mark W. Schaefer.