Utfordring

Hvor ofte tenker du over hvilket mobilselskap du har? Som oftest bare når du har dårlig dekning. Men selv om dette er et lavinteresseprodukt, er vi svært opptatt av å bruke mobilen og alle mulighetene den gir, og for mange er mobiltelefonen det viktigste verktøyet man har i hverdagen. Apper og alle de fantastiske bruksmulighetne som åpner seg noe vi er svært interessert i, men vi tar nettverket for gitt.

I 2015 startet Telia jobben med en ny kommunikasjonsplattform, og hadde et behov for å tydeliggjøre posisjon og målgruppe. En grundig analyse av markedet indikerte klart at mobilen er det viktigste verktøyet i nordmenns liv. Derfor ønsket Telia å ta en tydeligere posisjon i nordmenns hverdag. «Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting» ble utgangspunktet for kommunikasjonen. Gjennom bruk av egne kanaler og digital distribusjon ønsket de å vise viktigheten av dekning for å bruke mobilen. Utviklingen av mobilteknologi er fortsatt bare i startgropa - alle i målgruppen vet at det er nå moroa begynner. Men jo viktigere apper, innhold og selve telefonen blir, desto mindre viktig blir operatørene. Telia ønsket derfor å vise tydelig hvordan de som mobilselskap er muliggjøreren av det hele. PR-operatørene fikk i oppgave å skape engasjerende videoinnhold for digitale kanaler, som skulle bygge bevis for den nye kommunikasjonsretningen.

Målsetning

Primært var det viktig å tydelig skille Telia Stories fra den overordnede betalte kommunikasjonen (TVC), og filmene skulle ha en mer redaksjonell og dokumentarisk vinkling. Historiene skulle også relateres til innholdet i hovedfilmen (TVC), slik at det også var en link mellom eksemplene som ble trukket frem i denne og historiene som publikum kunne fordype seg i gjennom Telia Stories. Slik skulle filmene bygge bevis for overordnet budskap og bygge samme KPI-er: eierskap til «Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting» og bidra til å bygge preferanse i målgruppen.

Løsning

Med Telia Stories ønsket vi å bygge en bro mellom teknologien og mulighetene dette gir over til dekning og vise Telia som muliggjøreren av det hele. Filmene skulle være inspirerende og vise mobiltelefonen som en viktig del av hverdagen. Vakre bilder og spennende historier fortalt på en ny måte skulle vise dette i en serie på fem filmer, knyttet opp mot Telias nye kommunikasjonsplattform «Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting».

Et tradisjonelt PR-løp inn mot vertikale medier sikret synlighet for Telia i media som vanligvis ikke dekker telecom-bransjen, slik at vi også nådde frem til målgruppen på denne måten.

Gjennom prosessen er det lagt vekt på å teste ut mange ulike distribusjonsstrategier for å finne ut hvor og hvordan formatet fungerer best, og så optimalisere innholdet for de ulike kanalene etter hvert.

Resultat

Engasjement og tiden publikum har brukt på innholdet forteller oss at innholdet oppleves som interessant og engasjerende. Telia er også godt på vei til å ta eierskap til «Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting», der Telia Stories sammen med overordnet kommunikasjon har bidratt til dette.