Utfordringen:

Flytoget ønsket å markere at EuroPride i år ble arrangert i Oslo, med tusenvis av tilreisende fra hele verden, mange av dem passasjerer på Flytoget til og fra Oslo. Mange av Flytogets ansatte ønsket også å delta i paraden under arrangementet, og Flytoget ønsket derfor å markere solidaritet og skape internt engasjement.

Strategi:

PR-operatørene mente at et enkelt, men synlig grep ville være å utstyre flytogverter, flytogførere og andre ansatte med skjerf og lommetørklær i regnbuens farger til bruk sammen med Flytogets uniform. Forslaget fra byrået inkluderte derfor produksjon og tilrettelegging for bruk av skjerfene. Samtidig var det en del oppmerksomhet rundt arrangementet i mediene fordi Ruter nektet å flagge med det såkalte homoflagget på offentlig transport i den perioden EuroPride varte.

Gjennomføringen:

Byrået fikk produsert opp 200 skjerf og lommetørklær som Flytogets ansatte fikk utdelt i forbindelse med arrangementet. De fargerike skjerfene og tørklærne var svært synlige og skape stort engasjement og samhold blant de ansatte.

Resultater:

Det lille grepet med skjerf og lommetørklær i regnbuens farger resulterte i tillegg til internt engasjement i en pressesak i Aftenposten, hvor Flytoget fortalte kort om tiltaket, det interne engasjementet for EuroPride og Flytogets vertskapsrolle i forbindelse med arrangementer i Oslo. Presseoppslaget var illustrert med et bilde av Flytogvert og homoflagget på Flytogets perrong på Oslo S. I tillegg delte ansatte bilder på Instagram underveis og etter arrangementet. Som et resultat av politisk press endte Ruter opp med å markere EuroPride ved å flagge med regnbueflagget på busser og trikker i hovedstaden.