− Vi er helt avhengig av å ha en samarbeidspartner som hjelper oss med å stake ut retningen for kommunikasjonen, samtidig som vi får selve skuta til å skyte fart. PR-operatørene evner å ivareta både det strategiske og operative, og dette var noe av grunnen til at de var vårt førstevalg når vi skulle velge samarbeidspartner innen kommunikasjon, sier Åse Helene Rogne-Hansen, markedssjef i Valyou

En av de største oppgavene Valyou står foran er å få enda flere banker og teleoperatører med på laget, og synliggjøre verdien mobilbetaling har for brukerstedene. Her spiller skreddersydd kommunikasjon en viktig rolle, og oppgavene PR-operatørene skal løse for Valyou handler både om medierelasjoner, utvikling av konsepter og spesialtilpasset kommunikasjon rettet mot ulike samarbeidspartnere både innen bank- og telesektoren.

− Det er veldig inspirerende og faglig utfordrende å jobbe med norske merkevarer som tar opp kampen og utfordrer store internasjonale aktører. Når vi i tillegg får mulighet til å jobbe tett med en kunde der PR er et så viktig verktøy for videre vekst, har vi en unik mulighet til å synliggjøre hvilke effekter PR kan ha, noe som vi synes er svært viktig, sier Hanne Kjærnes, kundeansvarlig for Valyou i PR-operatørene.

Valyou er Norges ledende aktør innen mobilbetaling. Selskapet ble etablert januar 2014 etter et vellykket pilotprosjekt, og tjenesten ble lansert for markedet i oktober 2014. Betalingsløsningen er basert på teknologien NFC som er den internasjonale standarden for kontaktløs betaling.