─ Det er mange som er nysgjerrige på og vil vite mer om PR, men det finnes få arenaer for å lære mer om denne fagdisiplinen dersom du ikke har lyst til å sette deg på skolebenken på fulltid. Vi så behovet for å gjøre dette både fordi vi ser at mange av våre kunder og samarbeidspartnere gjerne vil ha mer faglig påfyll samt at vi gjerne vil løfte bransjen faglig, sier Petter Thorendahl, daglig leder i PR-operatørene.

Kurset består av fire kursdager med to økter a` tre timer med innføring i PR-faget, og har fokus på praktisk hverdag i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Kurset retter seg mot beslutningstakere innen markedsføring og kommunikasjon som ser et behov for å lære mer om hvordan man kan få en bedre utnyttelse av PR i det daglige arbeidet. Modulene dekker tradisjonelle medier og mediekontakt, sosiale medier, budskaps- og intervjutrening, mediekontakt, realtime PR og newsjacking, samt hvordan man kan forebygge og håndtere mediekriser. Kursdeltakerne får også en praktisk eksamen til slutt, i tillegg til tre timers veiledning fra PR-operatørene når de skal sette i gang med PR-aktiviteter på egen hånd.

– Vi vet at det er utrolig mange aspekter ved PR som man ikke kan lære seg gjennom å lese bøker eller gå på et tradisjonelt studie. Det handler om å lære direkte fra de som holder på med dette hver eneste dag og som har førstehåndserfaring med faget. Formålet med dette kurset vil derfor være både å gi deltakerne inngående forståelse av hva PR er og hvordan det brukes, men også verktøyene til å lykkes på egen hånd, sier Petter Thorendahl.

For PR-operatørene handler dette om å vise frem hvordan man jobber med PR og på denne måten avmystifisere bransjen, samtidig som det gjør arbeidet med PR og kommunikasjon tilgjengelig for flere.

Besøk http://pr-o.no/pr-akademiet for detaljer rundt kurset og påmelding.