Oppdrag
Rekrutteringskampanjer for Røde Kors sitt konsept Beredskapsvakt.

Mål
Å styrke beredskapen i lokalsamfunnet med enkle og viktige oppgaver som kommer i tillegg til selve redningsoperasjonen.

Målgruppe
Innbyggere over 18 år i hele Norge

Resultat
Ved utgangen av 2015 hadde Røde Kors 5.500 beredskapsvakter fordelt på 116 lokalforeninger i 17 distrikter.