De siste årene har stadig flere siste års ungdomsskoleelever i Asker og Bærum valgt private videregående skoler. Akershus Fylkeskommune arbeider med å profilere den offentlige videregående skolen i Asker og Bærum og ønsker å hjelpe distriktets 10. klassinger med å velge riktig videregående skole. Tidligere har det primært blitt benyttet brosjyremateriell for å informere om de ulike videregående skolene. Målsettingen fra oppdragsgiver var å skape litt mer engasjerende skoleinformasjon – og å vise mangfoldet som finnes blant de offentlige videregående skolene i Asker og Bærum.

Ingen kan gi bedre råd i forhold til positive og negative ting ved en skole enn en elev som faktisk går der selv. Derfor valgte vi å bruke dagens videregående elever som talspersoner. Instagram ble valgt som målgruppevennlig budskapsbærer – basert på innsikten om at «alle» i målgruppen er daglige brukere av Instagram. Vi fikk bygget en unik «Instagram-søyle» og sendte denne på turné til alle de 12 videregående skolene i Asker og Bærum. Via 15-sekunders Instagram-videoer, formidlet elevene – med full kunstnerisk frihet – positive og negative sider ved sine skoler. Videoene ble lastet opp på nettsiden skolegården.no

Se casefilm her!