Formålet til Eika blir best beskrevet med uttrykket “Ved din side”, som reflekterer deres løfte om å støtte de lokale bankene og menneskene som bruker disse. Dette gjør man blant annet ved å sørge for at de har tilgang på førsteklasses finansielle ressurser og muligheter. For å gjeninnføre en høyere servicegrad har Eika gått i motsatt retning av den trenden som fjerner banker fra sentrale strøk i nærsamfunnet og i stedet fokusert på lokalbankenes fysiske tilstedeværelse.

Se hele case her