Retailbransjen er naturlig nok ekstremt bevisste på bruk av gode og tydelige skilt og et gjennomført interiør. Uten skilt blir det klart vanskeligere å finne frem til butikken din. Om kundene ikke finner frem, kjøper de heller ingenting. Kjøpesentre og handlegater er gode eksempler på hvordan det er stort fokus på dette. Hadde det ikke vært for begrensinger fra kommuner og arkitekter, hadde det nok blitt en livlig og ganske kaotisk konkurranse mellom aktørene, på hvem som kunne få montert opp det aller største og mest prangende skiltet. Heldigvis må de benytte skjønn og holde seg innenfor en rekke grenser, selv om det noen ganger virker litt unødig strengt.

Mange av våre kunder jobber i B2B-segmentet, hvor skilting ikke har i nærhet så stort fokus, og mange kjenner nok at dette er noe da bare må ha uten å tenke så mye over viktigheten av det. Interiør er sett på som viktig, men det er ikke så ofte at det tenkes på i forlengelse av selskapets identitet. Jeg sier ikke at man skal male alle (eller noen) vegger i selskapets logofarge, men en viss sammenheng mellom identitet og skilting og interiør bør det være. Skal man bygge en sterk merkevare, må man alltid ha en helthetlig tanke og visjon bak alt man gjør. Ønsker du at merkevaren skal fremstå som alvorlig og sober, bør interiøret ha en helt annen stil enn om din merkevare heter Google for eksempel. Det nytter ikke å ha slitne, nedkjørte lokaler om du skal selge dyre smykker på 5th Avenue i New York, og det samme gjelder for dine kontorlokaler.

Som jeg var inne på tidligere, skilting og nettsiden er de to mest tydelige bærerne av din merkevare. Tenk på skilting som en meget kostnadseffektiv markedsføring. Et godt skiltsystem vil sørge for at du synes i nabolaget og gatemiljøet. Reklameplakater på busstopp og andre offentlige steder, kan koste en liten formue og har relativt kort levetid. Men et skilt har kun en engangskostnad (pluss noe strøm og mulig vedlikehold), men det er til gjengjeld på hele dagen, hver dag, hele året rundt. Når man kjører eller går forbi, så er din merkevare tilstede. Dette skaper kjennskap over tid. Man kan se på det som en taus salgsperson, som bare står der og lyser. Det er større sannsynlighet at man kjøper fra noen man kjenner til en noen man aldri har hørt om. Og på den måten kan skilting være med på å feste seg i folks underbevissthet.

 

Hvem skal du forsøke å nå

Skal man lage skilt på et sykehus, for en butikk, i et shoppingsenter eller et kontorbygg? Det er ganske ulike målgrupper som skal nås og ulike behov som skal dekkes. En kiosk vil for eksempel ha bruk for maksimal synlighet, noe som bare forsterkes ytterligere hvis de har en god beliggenhet. Skal du derimot lage et skiltsystem for et sykehus, er det helt andre kriterier som gjelder. Fasaden skal merkes slik at det er lettere å finne frem til sykehuset. Når den oppgaven er løst er det wayfinding som er hovedoppgaven ­– du skal hjelpe brukere til å finne frem til rett avdeling eller rett kontor.

Mission har gjort en rekke ulike skiltprosjekter, for både større og mindre kunder. Her vil jeg bruke et av de mer omfattende prosjektene våre som eksempel på hvordan man kan implementere den nye profilen til skilting og navigasjon for brukerne. I vårt prosjekt for SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) delte vi oppgaven inn i ulike soner. Skiltingen skulle kommunisere til mange ulike grupper og på vegne av mange ulike interessenter. SiO tilbyr nemlig en hel rekke ulike velferdsgoder for sine medlemmer. For de mange som flytter til Oslo for å studere, blir SiO deres holdepunkt i hverdagen. Spesielt for de som nettopp har flyttet til hovedstaden kan det være en utfordring å finne frem dit en skal. I tillegg må en ta høyde for at ikke alle studentene snakker norsk.

 

Utendørsskilting – Planlegging og kartlegging i bybildet
Planleggingsfasen i et skiltprosjekt er halve jobben. Det er her parameterne for prosjektet settes. Det er veldig viktig å få oversikt over bygningene som skal skiltes. Hvilke gjelder det? Hvor ligger de? Hvordan er bygningenes beliggenheten i forhold til hverandre og til eventuelt andre bygninger og leietakere? De fleste har kun ett bygg eller et fåtall bygninger som skal skiltes, men Studentsamskipnaden i Oslo har en omfattende bygningsmasse. De tilbyr tross alt velferdsgoder til 60 000 studenter, i form av alt fra boliger til treningssentre, studiesenter, kantiner, legekontorer, barnehager, med mere. Da sier det seg selv at det finnes en omfattende mengde bygninger som SiO burde profilere seg på.

Sjekkliste for utendørsskilting: Bruk denne for å forstå plasseringen av skiltingen og hva slags type skilt som passer

  1. Hvor ligger byggene plassert og hva slags type bygninger er det
  2. Hvor ferdes folk, hvor kommer de fra? Kartlegging av vei og trafikk i nærheten
  3. Er det andre leietakere i samme bygg – skal skiltene fungere sammen med andre
  4. Hvilke regler og restriksjoner gjelder mht plassering, materialer, lys osv.

 

Symbolet til SiO består av en S sentrert inn i en O, og den fungerer godt som en blink og har god synlighet fra lang avstand. Når vi skapte skiltsystemet delte vi det inn i 3 ulike avstands-radiuser eller soner:

  • Sone 1 – Avstandsmarkør

Dette er skilt som markerer bygget fra lang avstand. Symbolet fungerer som en slags veiviser eller fyrtårn. Et skilt i stor størrelse plassert høyt oppe, tar et klart eierskap på bygget, men først og fremst kommuniserer det tydelig at ”Vi er her”. Dette gir brukeren hjelp til å finne frem fra lang avstand i byjungelen. Studenten vet at han eller hun skal til et SiO bygg og kan peile seg inn etter symbolet.

 

  • Sone 2 – Navn på bygning

Når man har lokalisert selve bygget og kommet nærmere, kan man lese navnet på selve bygget. SiO har et egennavn på hvert bygg, særlig studentboligene. Når man har funnet frem til riktig gate, vil dette skiltet bekrefte (evt avkrefte) at du har funnet frem til riktig bygning. Disse skiltene markeres med sorte bokstaver plassert i sammenheng med symbolet litt høyre oppe på bygningen. De plasseres ofte på flere ender av bygningen utifra hva som er nødvendig med hensyn til vei og adkomst til stedet . Her er størrelsen og plasseringen tilpasset brukeren, de skal være enkle å få øye på og til hjelp. SiO har også områder med mange boliger plassert på samme område, derfor vil også et skilt med oversiktskart falle innunder denne sonen med skilting.

  • Sone 3 – Inngangspartiet

Når man har funnet frem til det rette stedet har man behov for informasjon ved inngangspartiet. De ulike bygningene vil ha ulike behov, men de fleste steder vil ha et mindre skilt hvor navnet på bygningen er repetert, samtidig en oversikt over hvem som holder til på innsiden. Som for eksempel på noen av de mer sentrale bygningene vil opptil flere av servicetilbydere holde til på samme adresse.

Veiviser – hvor ønsker du å lede folk når de har kommet til rett bygg
Mange bygninger kan være både store og innholdsrike, så det er like viktig å vise vei på en god måte når man har kommet innenfor inngangsdøren. Ingen er tjent med mange besøkende og brukere som virrer rundt i korridorene for å finne frem dit de skal. Det vil kun skape irritasjon og negativt omdømme.

 

Et helhetlig konsept gjennomført både ute og inne.
I SiO sitt tilfelle har de fleste bygningene mange etasjer og avdelinger å navigere seg mellom. I boliger vil det stort sett være behov for henvisning til ulike etasjer, nummer og navn på dører i tillegg til ulike fellesrom. Her har vi utviklet en serie med ikoner som kommuniserer på tvers av alle språk, slik at det skal være enkelt å finne frem til sykkelparkering, vaskerom, felleskjøkken, osv.

I tillegg til at det har en funksjon, kan skilt også brukes på en dekorativ måte.
På de mer administrative bygningene er behovene litt mer omfattende. Her er det ulike seksjoner som holder til i ulike etasjer. Ved inngangspartier, trappeløp, heisdører og korridorer er det nødvendig med en oversikt hvor alt er ramset opp, og som også viser i hvilken etasje og evt rom man finner de. Innendørs skilting er ikke bare noe som er nødvendig, det kan også fungere som identitetsbærer og dekor. Her har man jo muligheten til å piffe opp en ellers så kjedelig korridor eller trappeløp. På administrasjonsbygget ved Domus ble hver eneste etasje markert med et gigantisk tall. Stilen på tallene er i tråd med ikoner og symbolet, dette ble både tydelig og dekorativt.

 

Ikke bare navigasjon
I tillegg til en nødvendig funksjon som navigasjon, er det viktig å tenke merkevare. I SiO sitt tilfelle kommuniserer de til en ung og krevende målgruppe. Selv om treningstilbudet deres er det økonomisk beste for studentene, er det også ønske om å skape mer treningsglede og trivsel i lokalene. Konkurrenter som SATS/Elixia, Fresh med flere, har store markedsbudsjetter til å tiltrekke seg kunder med, så konkurransen er hard. Mission utviklet en sterk bildebank for SiO Athletica som ble benyttet på store utvalgte flater inne i treningssentrene. Disse bildene, kombinert med typografi og ikoner har hjulpet til å bygge både trivsel og en sterk merkevare inne på treningssentrene.

En studentsamskipnad har begrensede budsjetter til markedsføring, men med dette skiltprogrammet har SiO de siste årene likevel skapt en markant synlighet i bybildet. Med sitt fokus på å gjøre hverdagen lettere for studentene har de også bygd økt kjennskap til merkevaren sin ved å implementere identiteten ut i et stort skiltprogram.

 

Denne bloggen er skrevet av seniordesigner Hege Homstvedt og ble først publisert på Missions egne sider.