Forbrukerrådet skulle lansere nye nettsider og i den forbindelse ønsket de også å utvikle helt ny visuell identitet. Den velkjente Fén skulle fortsatt spille en fremtredende rolle. 3D effekt og tydelig gjenkjennbarhet var viktige stikkord i utviklingen. Metro Branding var også ansvarlig for webdesign og profileringsmateriell og definerte klare retningslinjer for hvordan profilen kan tas ut i Forbrukerrådets nye lokaler