Med en målsetting om å styrke de emosjonelle båndene mellom Posten og det norske folk utviklet Kitchen en aktivitet som engasjerte folk og skapte sterke positive følelser – mellom mennesker og for det å gi og å motta pakker.

I kampanjens første del ble det fortalt en varm historie i en «tradisjonell» TV-reklame for å skape oppmerksomhet og drive trafikk til et nettsted hvor folk nominerte de som stod dem nærme til å motta Norges Fineste Pakke.

Del to av kampanjen kapitaliserte på oppmerksomheten og engasjementet fra første del. Mekanikken var enkel: Publikum ble oppfordret til å stemme på den personen som i aller størst grad fortjente Norges Fineste Pakke. Det ble laget flere emosjonelle og dokumentarlignende filmer av overrekkelsen av gaver. Disse ble også vist på TV, men også i sosiale og egne kanaler, slik at publikum kunne stemme på dem og dele dem.

Løsningens styrke ligger i samspillet mellom de to elementene. Tiltakene i brede medier hadde til hensikt å skape oppmerksomhet og interesse. Denne interessen skulle så forvaltes på en måte som muliggjorde engasjement.

Strategien var altså ikke å løse samtlige kommunikasjonsutfordringer gjennom tradisjonell profilkommunikasjon, men heller å forsterke en holdningsendring etablert i brede medier gjennom involverende og ikke minst autentiske aktiviteter i digitale medier.

Kampanjen skapte stor trafikk til norgesfinestepakke.no, tusenvis av nomineringer og hundretusenvis av visninger på youtube – og løftet de emosjonelle assosiasjonene til Posten.