Fredag 8. februar 2013 våknet Norge opp til «hestekjøttskandalen». VG.no skrev om funn av hestekjøtt i Findus-lasagnen, og dramatiske overskrifter som «advarsel» og «kriminelt» gjorde at nyheten spredte seg med eksplosiv fart på Facebook og Twitter, og nyhetsartikler dominerte raskt i søkemotorresultatene.

Dette var en skandale som engasjerte det norske folk, ikke minst drevet av et voldsomt volum av villedende og feilaktig presseomtale.

Findus sin informasjonsavdeling svarte på oppfordring i dekningsmedier som TV og digitale nettaviser, men på grunn av utfordringen med å trenge igjennom, samt nyhetens størrelse, anbefalte MediaCom å komplettere kommunikasjonen til også å gjelde egne og forbrukerstyrte flater.

Relevante søkeord ble identifisert, og tekster som reflekterte hovedlinjene i pressemeldingene ble produsert og linket direkte til kundens hjemmeside, for optimal relevans og brukeropplevelse

Caset demonstrerer effektiv utnyttelse av søkemotorer som distribusjons- og kommunikasjonskanal, også for innhold av ikke-kommersiell karakter. Ved å komplettere redaksjonell omtale med betalt søkemotorannonsering fikk Findus distribuert den sanne siden av historien.

Tett samarbeid mellom kunde og mediebyrå sikret lynrask eksekvering og måten dette ble gjort på har i ettertid blitt presedens for tilfeller der behovet for forbrukerrettet kommunikasjon er kritisk.