Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

– Målet har vært å skape et lyst, lett, moderne og oppdatert design. Vi har forenklet nettsiden, som har hovedfokus på oppgavene brukerne skal utføre, forteller Anette Grande Urhamar i Knowit Experience.                         

Teamet har sett på brukerreisene de besøkende har både før, under og etter kjøp. Sammen med Forbrukerrådet har man identifisert gode råd i forkant av en kjøpssituasjon, og også hva man kan kreve etter et kjøp.

- Det førte videre til at det ble laget en stegvis tilnærming til hvordan man skal gå frem for å klage til selger, klage til Forbrukerrådet eller klage til riktig klagenemd, sier Urhamar.

Nettsiden har en enkel struktur, og designet skal hjelpe brukeren gjennom løsningen. Ønsket var at forbrukeren enkelt skulle finne svaret på sine rettigheter og klagemuligheter selv, samtidig som det skal kunne være enkelt å kontakte Forbrukerrådet ved behov.

– Etter lansering har vi merket en nedgang i antall henvendelser på telefon og e-post, og selv om det er tidlig å konkludere, ser det ut til at forbrukerne nå lettere finner informasjonen de er ute etter. Det er også blitt enklere for våre saksbehandlere å henvise til relevant informasjon på forbrukerradet.no, sier Målfrid Hansen, nettansvarlig i Forbrukerrådet.