Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank, med mer enn 250.000 person- og bedriftskunder. Banken er et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen og har en sentral rolle i verdiskapningen på Vestlandet.

Bankens nye nettsider ble lansert på vårparten i 2015, og Neolab by Knowit har vært involvert på alle fronter, med både innholdsstruktur, UX og design.

- Forrige versjon av Sparebanken Vests nettsider ble lansert i 2010, og siden den gang har kundene flyttet over på andre plattformer. Vi har hatt som fokus å bli enklere og mer relevante, samtidig som vi er tydelige på lokal tilhørighet og kompetanse, forteller Hanne Opedal, UX-designer i Neolab by Knowit.

Vestlendingene ble spurt hva de ønsket seg av nye Sparebanken Vest, og svarene var med på å danne grunnlaget for målene for nye spv.no. Resultatet ble en 100 % responsiv løsning – enklere og tydeligere, med segmentert innhold som treffer kundens profil.

- Målrettet produktpresentasjon har vært et veldig viktig element, sammen med forenkling av nettstedet, rydding av innhold og å løfte frem rådgiverne. Bankens kommunikasjonskonsept ”Vi er her” har også preget både prosess og resultat, sier Hanne Opedal.