BankID har 3,4 millioner brukere og er en god kunde av oss, men la oss likevel være helt ærlige: Norges største digitale innloggings- og signeringstjeneste er ikke akkurat Coca-Cola, VG eller Instagram. Klikker du deg frem til bankid.no, har du en konkret oppgave du ønsker å løse, eller informasjon du ønsker å finne.

Nettopp det var vår fremste oppgave da vi gikk i gang med nye bankid.no. Hva ønsker brukerne å finne svar på? Kan vi kombinere dette med å understøtte BankIDs forretningsmessige mål?

Vi startet med å gjennomføre en grundig innsiktsjobb og utarbeide personas. Hvem er brukerne? Hvorfor besøker de BankIDs nettsider? Neste steg var å få oversikt over hver eneste underside på BankIDs eksisterende nettsider: Vi kom til 762 sider.

Mye utdatert. En del overflødig. Ganske mye sagt flere ganger, på ulike steder. Og det meste kunne med fordel formidles mye enklere.

I prosjektet med å bygge nye bankid.no har Knowit Experience jobbet tverrfaglig med totalleveransen. Det innebærer både innholdsstrategi- og analyse, brukeropplevelse, kundereise, design, interaksjonsdesign, tekstleveranse og utvikling.

Målet vårt var først og fremst å løse brukernes behov på en bedre og mer effektiv måte.

Resultatet er 16 nye kjernesider, fordelt på BankID for bedrifter og BankID for private.

BankID selv kalte det en innholdsmassakre. Til forskjell fra massakrer flest var alle involverte godt fornøyde.

Løsningen? Litt som BankID selv: Relevant. Og enkelt.

Knowit Experience jobber med BankID på en lang rekke områder. Innen både konseptutvikling, proof of concept, design/UX, arkitektur, test, utrulling, digital synlighet og markedskampanjer. Leveransene spenner fra nye Java-frie BankID 2.0 til reklamefilmer.