Grunnet diversifisering av inntektskilder ble kompleksiteten av internkontrollen mye fragmentert og resurskrevende. Vi har bistått med grundig karlegging av prosesser på salg, ordrer, booking, diverse produksjonssystemer, fakturering og oppfølgning av innsalg og budsjetter samt lønnsomheten per produkt. Skreddersydde applikasjonen SALGSLAGER for norske mediebedrifter, integrert med konsernets økonomisystem, har adressert utfordringene og har samlet kontrollen i ett system på en brukervennlig og effektiv måte. 

Tjenesten tilbys nå alle mediebedrifter.