De siste ti årene har 67 kvinner blitt drept av sin partner. De fleste av disse drapene var såkalte varslede drap – det vil si at noen har visst at det eksisterte en risiko for at det kunne skje – og drapene kunne med andre ord vært forhindret. Dersom samfunnet ikke gjør nok for å forhindre disse drapene, er det ingen grunn til å tro at statistikken vil se annerledes ut de neste ti årene. Med andre ord vil vi kunne miste enda 67 kvinner frem mot 2032. For å male et bilde av fremtiden, trykket vi 67 dødsannonser i norske lokalaviser med det livsviktige budskapet om å gjøre det man kan for å unngå at historiene gjentar seg. Hver av dødsannonsene representerte til sammen de 67 kvinnene som risikerer å bli drept av sin partner de neste ti årene.