Turbandagen har hittil vært et Oslo-fenomen uten kommersielle sponsorer eller statlige tilskudd. I 2016 utfordret vi grunnverdiene til Turbandagen. Vi ville invitere kommersielle samarbeidspartnere til å delta på festen. Det fikk Flytoget og Paleet lov til med betingelse om at konseptene deres ikke overskygget selve Turbandagen-arrangementet, og at idéene bidro til å gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i.

Flytoget ble med på dugnaden ved å lage en egen turban-stand på Oslo S. Der fikk alle reisende tilbud om gratis turban, og dermed gratis reise. Paleet feiret at de er det stedet i Oslo som er størst på norsk mote, og ville i sin kampanje sette turbanen på det norske motekartet.

Resultat:

  • Over 10 000 deltok i arrangementet, 2500 turbaner ble knyttet på Spikersuppa og 162 turbaner på togstasjonen.
  • TV2, NRK TV, NRK Podcast, TVNorge, Aftenposten m.fl. dekket Turbandagen før, under og etter arrangementet. Internasjonal presse var også tilstede under arrangementet.
  • Teaseren om Flytoget-Singh har i skrivende stund nådd over 73 000 visninger på deres Facebook sider, har oppnådd nesten 1000 likerklikk, og over 380 delinger. På Turbandagens Facebook-sider har teaseren blitt sett over 3800 ganger, delt 70 ganger og fått 380 likerklikk.
  • 1823 bilder ble lagt ut på #turbandagen og det kom 165 innlegg på #turbandagen2016 på Instagram.
  • 753 127 personer ble nådd via Facebook og vi fikk over 20 artikler i ulike aviser og publikasjoner.
  • Filmen fra Flytoget som ble delt i etterkant er sett over 418 000 ganger. Den er delt videre over 3000 ganger, likt av 5800 mennesker og fått over 300 kommentarer.
  • Den engelsk-tekstede filmen ble lagt ut 22.04 har nå hatt over 1 million visninger og nådd mange personer utenfor Norge.