Fra og med januar 2015 vil stat og kommune starte opp med å sende post digitalt fremfor papir. Det betyr at hele Norges befolkning må forholde seg til en digital postkasse. Postens løsning, Digipost, er valgt som en av to leverandører av digital post og brukes allerede av nærmere 400.000 nordmenn. 

Et av målene med kampanjen er å etablere tjenestekategorien «sikker digital post». Sikker digital post handler ikke om korte meldinger som kan sendes på e-post eller SMS, men om dokumenter som krever høy sikkerhet - helseattester, innkalling til legetimer, PIN-kode fra banken, lånedokumenter o.l.

Sammen med Creuna og regissør Harald Zwart fra Motion Blur har Posten produsert en film som handler om sikker leveranse og lagring av digital post.

De øvrige kampanjeelementene informerer om endringene som kommer, med en tydelig oppfordring til innbyggerne om å sikre viktig informasjon gjennom å ta i bruk Digipost.

De ansvarlige for kampanjen fra Posten er Gro Myking, Pia Karfjell Fiskvik og Stine Aas. Creunas kreative team består av Atle Skageng, Morten Varhaug, Oskar Bringager, Pål Jespersen, Ida Mortensen og Janecke Løyning, med Una Solbakken på prosjektledelse og Anders Aunbu som rådgiver. Filmproduksjon er ved Motion Blur og Espen Horn.