Utfordringer
Boken "Norwegian Design 2014 - 15" er siste utgave i en lengre rekke bøker som gjennom årene har oppsummert status for moderne norsk design. Utgivelsene, som kommer med et par års mellomrom, har utviklet seg til å bli "designbibler" for nåtidsdesign. De representerer også norsk design på alle norske utenriksstasjoner. I årets utgave markeres 50-årsjubileet for Norsk Designråd, noe som gir boken ytterligere tyngde - ut over de 32 byråene som presenteres med sine ulike caser. En av rammebetingelsene var formatet som mest hensiktsmessig fulgte de andre bøkene i serien. Hvert av byråene skulle dertil stå fritt til selv å utforme to av sine oppslag.

Løsninger
Konseptet for boken var en vakker ramme for presentasjonen av byråene; en enkel, eksklusiv og kontrastfylt innpakning. Kontraster i farger, former og materialer synliggjør mulighetene både i trykketeknikk og formspråk. Formmessig går tittelen opp i et geometrisk grid som utgangspunkt for bruk av typografi som kompositorisk ramme. I forlengelsen ble mønstrene og innpakningspapiret utviklet. Disse skal speile det historiske perspektivet, og gi karakter og spenning. Omslaget er emballasjen innholdet åpenbarer seg innenfor.Alle layout-grep tar utgangspunkt i gridet. Med et geometrisk grunnlag ble Futura naturlig fontvalg. Fargevalget spiller på kontrastene fra det eksklusive (bronse, lakk) til det uventede (neon) – og det sære, komplementære.

Resultater
Boken gis ut i disse dager og kommer i salg hos Norli, Tanum, Ark og utvalgte designbutikker.