Utfordringer
Bodø er en av Norges raskest voksende byer, men har i rekrutteringssammenheng underkommunisert dette og slitt med å etablere en tydelig og attraktiv profil. Det skal brukes over 16 mrd. på store byutviklingsprosjektene de kommende årene og i lys av utviklingen ønsker Bodø å fremstå som mer nyskapende og fremtidsrettet.

Løsninger
Creuna utviklet konseptet "Extreme City Makeover Bodø" og inviterte amerikaneren Jack Murray til å følge utviklingen og snakke med innbyggerne om deres forventinger. Kampanjen resulterte i et rikt digitalt nav med introfilm og fire temafilmer innenfor kategoriene jobb, fritid, utvikling og bolig. Filmene gir bred innsikt om nye jobb- og boligmuligheter som skapes i Bodø nå, som er en av de viktigste årsakene til at folk flytter.

Resultater
Kampanjen ble en snakkis i Bodø og fikk god lokal mediedekning og spredning i sosiale medier. Tilhengermassen på Facebook økte med over 25% og både engasjementet og rekkevidden økte betraktelig. Det var god trafikk til nettsiden fra betalte flater og de besøkende på nettsiden tilbragte lang tid der. Kampanjen ble omtalt på TV2-nyhetene og fikk i 2013 bronse i Gulltaggen.