Det er mye som er lettere sagt enn gjort, og ikke minst i arbeidslivet kan det late til at det blir mye prat og lite leveranser. Men levere er akkurat hva Fellesforbundet har gjort! Derfor ble vår løsning en annonsekampanje som fortalte om konkrete saker som Fellesforbundet gjennom sine 25 år har kjempet igjennom – og siden dette samtidig faktisk er saker som folk flest opplever som viktige – og som vi alle nyter godt av – kostet vi også på oss et ”ingen årsak” og et løfte om å fortsette arbeidet. Slik fikk vi vist at goder vi kanskje tar for gitt, ikke kommer av seg selv – de må kjempes for å få og for å få beholde, og i fremste rekken i den kampen står din venn i arbeidslivet, Fellesforbundet