Vi bestemte oss for å gå vitenskapelig til verks, med utgangspunkt i spørsmålet: Kjøper vi bruktbiler mest med fornuft eller følelser? For jo mer vi kjøper bil basert på følelser, jo mer relevant blir Bra bruktbil. Samtidig: Hvis man er veldig rasjonelt anlagt, vil Bra bruktbil være en langt enklere måte å få kontroll på alle bruktbilfakta. Men siden dette blir litt vel tørt, omformulerte vi problemstillingen til noe mer hverdagslig: Kjøper vi bruktbil mest med hjertet eller hjernen?

I samarbeid med professor i psykologi, Harald Grenness, UiO, laget vi en enkel selvtest på Facebook, som landet i en spesifikk hjerte- og hjernescore (f.eks. 30/70). Alle alternativer med en vurdering av resultatet, og en poengtering av hvorfor nettopp du har god bruk for Bra bruktbil fra Gjensidige. I tillegg ble det publisert tre filmer der Professor Grenness gikk mer i dybden på adferden vår i forbindelse med bruktbilkjøp.

Selvtestene skapte kjennskap til både tjeneste og hjerte/hjerne-begrepet, og redet dessuten grunnen for det tyngste trykket i kampanjen: Fire filmer med fem veldig forskjellige personer, som ble testet i vårt eget ”bruktbilkjøptestlab”. På denne måten synliggjorde vi enda sterkere at de færreste av oss kjenner seg selv godt nok i en bruktbilkjøpssituasjon – men at det nå er hjelp å få.