Hvis du legger til en ekstra porsjon byråkrati, har du prosessen som Laboremus Uganda stod ovenfor sammen med Norway Registers Development (NRD) våren 2015. Uganda Investment Authority utlyste oppdraget om å lage en web-portal som skal samle informasjon og digitalisere søknadsprosessen for lokale og internasjonale investorer i Uganda.

Tungvektere på offentlig anbud i Afrika

NRD jobber både innen juss, teknologi og med optimalisering av arbeids- og søknadsprosesser. Firmaet har gjennomført flere suksessfulle offentlige prosjekter, blant andre optimalisering av prosesser for å registrere bedrifter i Rwanda, Burundi, Kenya og Sør-Sudan.

- Vi var i utgangspunktet tilbakeholdne med å bidra på offentlige anbud i Uganda. Men ettersom vi ble bedre kjent med landskapet lærte vi at det er stor forskjell mellom ulike innkjøpsavdelinger. Vi er i så måte positivt overrasket over prosessen, og fornøyde med at det lar seg gjøre å vinne anbud på pris og kompetanse, sier Marius Koestler, COO i Laboremus Oslo.

Prosjektet er det første offentlige anbudet Laboremus har vunnet, men det åttende i rekken av lokale prosjekter i Øst-Afrika. På to år har staben vokst til 15 fulltidsansatte ved Laboremus Uganda, med en planlagt gradvis vekst i årene fremover.

Erfaringer fra Norge

Prosjektet, som innebærer analyse av behov og spesifikasjoner fra syv offentlige institusjoner i Uganda, er i full gang, og i øyeblikket legges det til rette for design- og programmeringsfasen av prosjektet:

- Vi føler oss godt rustet til å løse oppgaven, og er veldig spente på å se hvordan portalen blir mottatt av offentlig og privat sektor - både i og utenfor Uganda, sier CTO i Laboremus Uganda, Timothy Musoke. Han stiller med et team bestående av utviklere som nylig har returnert til Uganda etter å ha jobbet seks måneder ved Oslo-kontoret.

Følg Laboremus Uganda på Facebook, for flere oppdateringer på Laboremus sitt arbeid i Øst-Afrika: facebook.com/labouga