Den kjente arkitekten Winy Maas (MVRDV) har sammen med A-lab og Dark utarbeidet grunnideen for Oslos nye skyline, et byutviklingsprosjekt hvor arkitektur og byrom skal attrahere leietagere, publikum og besøkende. Oppgaven vi fikk var å gi møtet mellom moderne arkitektur og kulturopplevelser en sterk og tydelig identitet som setter området og aktørene som er involvert enda tydeligere på kartet. 

Konsept og løsning tar tak i innsikten rundt arkitekturens opprinnelse. Barcode er regulert ut fra gamle siktlinjer fra byen og det er dette som setter utgangspunktet for bygningsmassen og også høydeforskjellene/strekene i logoen til Barcode. Videre var oppgaven å fylle bygulvet, og det dannet grunnlaget for en identitet hvor vi aktivt fyller rommet mellom bygningene med budskap, opplevelser og identitet. 

Vi har utviklet et grafiske system som ikke bare er en logo, men et fleksibelt system som har egenart og er gjenkjennelig i all kommunikasjon — i et langsiktig perspektiv for oppdragsgiver. Oppdraget består av identitet, kommunikasjon, skilting, digitale flater m.m og er under utrulling i disse dager.