Økt datakapasitet og nærmest ubegrenset mulighet for datalagring, er noen grunner til raske teknologiske fremskritt. Dette har allerede endret verden, og det kommer til å endre verden igjen og igjen. Forbrukernes adferd endrer seg raskt, gamle forretningsmodeller kollapser og nye muligheter oppstår.

Et medieselskap som Schibsted – som i Norge eier selskap som VG, Finn og Aftenposten, for å nevne noen, merker dette godt. Den daglige nyhetsbruken blir stadig mer digital. Lesing av nyheter på mobil øker, papir minsker. Digitaliseringen gjør verden mindre og konkurransen om annonseinntektene større.

Vårt oppdrag for mediehusene, er å styrke deres mulighet til å finansiere den kvalitetsjournalistikken som et velfungerende demokrati er avhengig av. En digital avis har innhold som brukes ofte og av mange, og norske lesere oppsøker i stor grad VG.no og Aftenposten.no direkte.

I andre land ser vi at nyhetskonsumet flytter seg mer og mer over til sosiale medier, og aktører som Facebook og Google ivrer etter tilgang på dette kvalitetsinnholdet som de ikke produserer selv. For Schibsted er det derfor av stor viktighet at vi klarer å bygge egne digitale plattformer for innholdet vårt, der vi kan gi leserne den beste brukeropplevelsen selv. Den jobben er vi godt i gang med – vår nye Schibsted Publishing Platform er allerede i bruk i våre norske abonnementsaviser, og VG følger snart etter.

Medieplattformen har en søster: Annonseplattformen. Uten å sikre seg digitale annonseinntekter vil mediehusenes inntekter utarmes og journalistikken trues. Dette er en problemstilling for alle mediehus, og vi ønsker å åpne for at flere aktører i mediebransjen kan benytte seg av våre nyutviklede plattformer. Det tror vi vil styrke oss alle, i kampen om de beste digitale produktene og annonsekronene.

De siste 15 årene har Schibsted bygget markedsplasser som Finn-torget i mange land. Den raske utviklingen på det digitale området påvirker selvsagt også disse. Med gode brukerdata kan vi forstå – og kanskje til og med forutsi - hva brukeren vår ønsker å oppnå. Det vil kunne gjøre brukeropplevelsen og nytten av markedsplassen enda bedre. For eksempel når man skal kjøpe en leilighet eller et hus: Med kunnskap om alt som følger med et leilighetskjøp, skal vi med stor grad av sannsynlighet kunne forutsi når en bruker trenger nye møbler, eller når det er på tide å pusse opp badet.

Eller ta for eksempel et område som billedgjenkjennings-teknologi, som er noe vi jobber mye med nå: Hva om vi kan forutsi hva som vil være vanlig markedspris for det objektet du tar bilde av? I dag har vi lagret mer enn 350 millioner bilder fra annonser, et tall som vokser med 100 millioner nye bilder hver måned. En nøyaktig identifisering av en gjenstand vil kunne forutsi den beste tiden å selge den på, basert på mengden av data over like gjenstander. Det vil utvilsomt være nyttig kunnskap når man skal selge en bil eller en gammel sykkel.

Når man samler mer og mer brukerdata blir det også viktigere å ta personvernhensyn. Vi skal være åpne og transparente når det gjelder samling av data og hva de brukes til, og vi bruker store ressurser på å bygge verktøy som gjør at brukeren har muligheten til å kontrollere bruken av sine egne data. Tillit er et nøkkelord her.

Aldri tidligere har vi satset så mye på teknologiutvikling som nå. Schibsted utvikler seg i retning av å bli et teknologi-drevet medieselskap. I en digital verden, der brukerne har en mengde med valgmuligheter et tastetrykk unna, er god teknologi og godt innhold en forutsetning for å være relevant. Da er det av avgjørende betydning at vi lager brukervennlige produkter som kan gi brukeren det hun trenger til rett tid og i riktig kanal.

Så enkelt og så vanskelig er det.