- Dette beklager vi. Det var altså ikke mulig å komme i havn, sier Olav Nyhus som er juridisk direktør i NRK rett etter at bruddet med journalistene i NRK er et faktum.

Det var rett før klokken 12 tirsdag at NRKs journalistlag går til konflikt og tar ut 1700 journalister i streik. Det er første gang NRK er i streik på 12 år.

Sammen med lederen for arbeidgiverforeningen Spekter måtte Nyhus og Anne-Kari Bratten, møte et stort presseoppbud utenfor Riksmeklingmannens kontor i Oslo Sentrum. 

Han sier at en så stor streik vil få konsekvenser for programtilbudet. 

- Dette vil få konsekvenser for tilbudet vårt. Men vi er ferd med å utforme dette nærmere, sier Nyhus. 

Et av de store kommende arrangementene NRK skal dekke er 17. mai og dekningen av det store prinsebryllupet i England. Rett etter klokken 13 ble store deler av det oppsatte programtilbudet tatt av luft og erstattet av musikk.

- Det er en risiko for at 17. mai-sendingen vil bli alvorlig preget av dette, fortsetter Olav Nyhus. 

Bratten avviser overfor Kampanje at NRK-ledelsen ikke har vist vilje til å komme journalistklubben i møte på noen av kravene. 

- Det fremkommer av det forslaget meklerne har lagt frem at det  har vært betydelig bevegelse, sier Bratten til Kampanje. 

Les også:  - Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme

Her kommenterer NRKs juridiske direktør, Olav Nyhus, og leder for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, streiken utenfor Riksmeklingsmannens kontor. 

Tidligere på dagen hadde lederen for NRKs journalistlag kommentert konflikten på følgende måte.

- Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK - etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmeklingsmannen.

Ett av journalistenes krav har vært å redusere lønnsforskjellene mellom NRK-ansatte og journalister i øvrige mediehus. 

- Det er stor sannsynlighet for at NRKs tilbud ville økt lønnsforskjellen mellom oss og kollegene våre i de andre store mediehuse, sier Aune. 

NRK-journalistene stilte også krav om kompetanse og likebehandling for vikarer. 

Selv om forhandlingene endte i konflikt for journalistene, var det også forhandlinger mellom LO Stat og NRK og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her kom man til enighet i NRK-meklingen.