Flere av landets toppbloggere viser til stadighet kraften i et provoserende budskap. Kraften til å nå ut, bli spredd, likt, hatet, og sette dagsorden – senest vist i en kampanje Sophie Elise gjorde for Norsk Folkehjelp. Denne kraften er alfa og omega for en bedrift, eller organisasjon, med en kampanje hvor høyeste suksesskriterium er oppmerksomhet. Problemet dukker opp når kraftens vesen er å lure leseren, for så å få han eller henne til å reagere.

La det være sagt, ingen er imot førstehjelp. Dette handler heller ikke om Sophie Elise som person. Debatten handler om, eller bør i alle fall handle om, hvilke premisser vi legger for markedsføring i Norge, premisser som bør gjelde for alle aktører som benytter seg av markedsføringstjenester i Norge, uansett.

Blogg-plattformen er nå i ferd med å bli en frihavn fra både markedsføringsloven og god presseetikk. Da Forbrukerombudet tok en runde med toppbloggerne i sommer, mente de 21 av 40 av Norges mest leste bloggere brøt markedsføringsloven. Det endte med et brev til hver av bloggerne med en påminnelse om regelverket. Også nå er Forbrukerombudet kritiske til Norsk Folkehjelps framgangsmåte.

For hvilket formål er godt nok? Når er saken så god at det er greit å kjøpe markedsføring på kanten (eller over) av norsk lovverk? Det blir en umulig debatt. Organisasjonene, og bedriftenes CSR-apparater, ville stå i kø for å presse ut sine budskap hvis kampanjer om veldedighet og godhjertethet ikke trengte å ta høyde for retningslinjene for markedsføring i Norge. For det mangler ikke på godvilje og fine saker. Og det er jo strålende, så lenge de spres med samme spilleregler.