I forrige uke omtalte Kampanje saken om regjeringsforslaget som innebærer at tobakkspakningene vil få en mørkegrønn farge og pakningens utforming skal være lik. Skriften som angir merke- og variantnavn skal standardiseres, både fargen, fonten, størrelsen og plassering på pakken. Produsentens logo og andre designelementer, som farge, tegn og symboler skal ikke brukes, verken på pakningene eller på produktene.

Reklameveteran Alf Bendixen mener helseministeren har funnet riktig oppskrift i bekjempelsen av tobakk.

- Jeg er helt enig med helseministeren i at pakninger uten branding er en smart vei å gå for å få ned rekruttering til å røyke sigaretter og bruk av annen tobakk. Dette er det første fornuftige tiltaket for å få ned tobakksforbruket siden daværende helseminister Dagfinn Høybråten innførte røykeforbud på serveringssteder for over ti år siden, sier Bendixen.

Seriøst? Nei, det er ikke det mest fornuftige tiltaket på ti år. Allerede fem år tilbake kom skremselsbilder på norske røykpakker, det beste tiltaket de siste ti årene fra helsedepartementet. Effektiviteten av dette tiltaket med bilder og advarsler på røykpakkene er godt dokumentert og forskningsbaserte. Det er helt riktig å støtte forslaget som nå kommer fra helseministeren, men all logikk tilsier at frykten for å være ukul ikke overgår frykten for lungekreft eller impotens. Allerede den dagen bildene kom på røykpakkene, ble det ukult å røyke.

Det blir veldig snevert å underminere flere tiår med amerikansk lobbyvirksomhet mot politikken og reklame- og filmbransjen; det er dette som har gitt tobakksindustrien en enorm plattform for å skape et image av deres produkter langt utover pakningene, og derav bli en naturlig del av moderne kultur.

Historien viser at folkeopplysning er det som reduserer røyking på det mest drastiske. En artikkelpublisering i 1952 i Reader’s Digest ved navnet «Cancer by the Carton» omhandlet helseskader av tobakksprodukter, den hadde en enorm effekt. Det følgende året kom det flere slike artikler, og sigarett-salget sank for første gang på to tiår. Tobakksindustrien responderte umiddelbart, og til 1954 hadde de store amerikanske tobakkselskapene stiftet «Tobacco Industry Research Council» for å kontre økende fokus på helseskader tilknyttet tobakk og røyk. Med råd fra TIRC begynte tobakkselskapene å massemarkedsføre filter og lav tjæreinnhold på sigarettene som lovet «sunnere» røyking. Brukerne falt fem på, og salget økte igjen. Et perfekt eksempel på at folkeopplysning (og manipuleringen av den) er det som er både industriens og helsedepartementenes største våpen.

SSB la denne måneden fram ferske tall for nordmenns tobakksvaner. Rapporten sier at den samlede bruken av tobakk stadig går ned. Siden 2008 har den samlede bruken blitt redusert med fem prosentpoeng, fra 36 til 31 prosent av befolkningen. Å bruke tobakk blir altså stadig mer ukult, uten hjelp fra kjipe innpakninger.

Så kan man gjerne si at mørkegrønne røykpakninger er forskningsbaserte og logiske, selv om det bare er en fragmentert del av sannheten. For forskningen sier vel egentlig bare at mørkegrønn er en farge vi minst vil assosieres med. Den sier ikke noe om at røykere eller snusere vil risikere sitt daglige nikotininntak for å unngå å fremstå som ukule. Derfor bør reklamebransjens eksperter være veldig forsiktig med å rose ihjel helseminister Bent Høies forslag og gode intensjon, så han ikke glemmer hvor hovedfokuset bør ligge, nemlig i folkeopplysning.

Umar Ashraf er masterstudent på Markedshøyskolen.