Barneombudet søker etter en medarbeider i et ettårig vikariat til kommunikasjonsavdelingen. Vi ser etter deg som har relevant arbeidserfaring,  god samfunnsforståelse og interesse for vårt fagområde. Du må ha gode digitale ferdigheter og like operativt arbeid. Du blir en del av en liten men erfaren kommunikasjonsavdeling der vi lærer mye av hverandre, og du får mye ansvar på ulike områder.

Hos Barneombudet kan du kan vente deg en variert arbeidsdag og en bredde av oppgaver innenfor kommunikasjon, men du vil få spesielt ansvar for våre digitale kanaler. Vi ser etter deg som er kreativ og god på visuell formidling. Du har erfaring med innholdsproduksjon til digitale kanaler og sosiale medier, både tekst og video. Du er god på å trekke ut innhold fra faglige tekster, og formidler dette på en engasjerende og forståelig måte.


Arbeidsoppgaver
 • være nettredaktør for Barneombudets nettsider
 • være ansvarlig for SoMe, publisering og utvikling av våre kanaler i sosiale medier
 • planlegge og gjennomføre arrangementer, som fagseminar og konferanser 
 • produsere tekst, film, foto og annet visuelt innhold til våre digitale kanaler
 • utføre oppgaver innen grafisk design, produksjon av trykksaker og rapporter
 • delta i det daglige kommunikasjonsarbeidet i avdelingen
 • utføre enkelte IKT-oppgaver i samarbeid med administrasjonsavdelingen

Kvalifikasjoner
 • bachelor eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder
 • relevant arbeidserfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med filming, redigering og publisering av video
 • god kjennskap til Adobe-programmer
 • med fordel ha innsikt og erfaring i bruk av verktøy for å måle effekten av kommunikasjonstiltak

Personlige egenskaper
 • selvgående
 • initiativrik
 • god gjennomføringsevne
 • liker å samarbeide
 • evner å ha kontroll på flere oppgaver samtidig

Vi kan tilby
 • spennende og varierte oppgaver hos en høyt profilert samfunnsaktør 
 • mulighet til å påvirke barn og unges oppvekstkår i Norge 
 • et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer med bred fagkompetanse 
 • lønn etter statens regulativ som rådgiver eller seniorrådgiver, med årslønn fra kr 520 000 til kr 620 000
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Det kan bli mulighet for fast stilling eller å forlenge vikariatet.Barneombudet er en IA-virksomhet. Vi holder til lokaler sentralt plassert i Oslo, og skal flytte til nye lokaler i Torggata i september 2021.
 
Om søknadsprosessen
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, alder, etnisitet, religion og seksuell orientering. Inkludering og mangfold er en styrke og som kan være med på å løse oppgavene våre enda bedre. Har du funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for det i jobbsøkerportalen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli gjort offentlig, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Du vil i tilfelle bli informert om dette før vi offentliggjør listen.
 • Søknadsfristen er 10. mai 2021.
 • Send søknad med CV via JobbNorge.
 • Vi ønsker at du kan begynne 1. september 2021.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Eva Karin Dahle Rabben, tlf. 97 73 88 62.
 
Om Barneombudet
Barneombudet arbeider for å fremme barns interesser i det norske samfunnet og følger med på utviklingen av barns oppvekstkår. Vi skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge følger sine forpliktelser i FNs barnekonvensjon. Kommunikasjonsavdelingen har blant annet ansvar for kontakt med pressen, myndighetskontakt, visuell profil og digitale kanaler.