Camilla Halleraker går inn i stillingen som sjef for det programmatiske reklamesalget i Aller. Dermed får hun kontroll med store deler av den digitale reklameomsetningen til Aller i Norge. Aller er det første mediehuset i Norden som henter ut over 50 prosent av de digitale reklameinntektene fra programmatisk reklamesalg. Totalt så omsetter Aller for 300-400 millioner kroner digitalt etter det Kampanje kjenner til. 

Les også: Selger halvparten av digitalreklamen på børs

- Det er med stor ære jeg tar over ledelsen av det programmatiske teamet i Aller, sier Camilla Halleraker til Kampanje.

Hun kommer fra mediebyrået Starcom der hun de siste seks årene har vært digital manager. Nå tar hun over jobben som Gustav Eddy Larsen har hatt de siste årene. 

Les også: Programmatic-sjefen i Aller Media slutter

- Starcom er min barndoms dal og jeg er veldig glad i Peder Mittet og mitt gamle byrå. Jeg har lært fantastisk mye på de årene og det har vært et utrolig givende sted å jobbe, sier hun.

- Du går fra en byråbransje til en mediebransje med store utfordringer og der mange snakker om en mediekrise. Hva tenker du om det?

- Jeg fokuserer på at Aller gjør det bra og at vi tar markedsandeler i markedet for programmatisk og digitalt totalt sett, sier hun.

- Jobbet digitalt i 13 år
Hun har gått skolen som medieselger i mediebransjen og før hun begynte i Starcom har hun vært innom både i Findexa og Dagbladet.

- Jeg har jobbet med digitale medier i 13 år og det har skjedde mye på den tiden. Det kan du trygt si, sier hun.

- Hva tenker du om å bli sjefen for det programmatiske salget i Aller?

- Jeg ser frem til å bygge flinke folk, fag og forvalte forretning. Vi leser i dag fem personer og kommer til å bli seks ganske snart. Vi er godt rigget for tiden som kommer. Måten kundene  kjøper digitale medier på i dag er helt annerledes enn for få år siden. Dette setter helt andre krav til kompetanse til både medier, mediebyråer og reklamebyråer. Vi i Aller skal være i ledelsen ved å ta i bruk ny teknologi og komme med nye løsninger som gagner våre kunder og samarbeidspartnere.

Tror på videre vekst
Halleraker går inn i et marked som IRM har anslått til én milliard kroner og som ifølge mediebyråtallene vokser med over 70 prosent. Hun sier veksten kommer til å fortsette inneværende år og i årene fremover. I fjor høst kunne Resumé, et bransjenettsted i Sverige, avsløre at Aller hadde planer om å kutte ti stillinger på salg. 

- Blir det plass til medieselgeren i det som kan bli et fulldigitalisert og programmatisk reklamemarked?

- Ja, men en må videreutvikle seg og være villig til å tilegne seg ny teknisk fagkompetanse

- Blir all digital reklame solgt programmatisk om fem år?

- Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg tror du fortsatt vil være avhengig av å kjøpe en del av de store kampanjene direkte for å kunne utnytte potensialet i mediehuset fult ut som for eksempel content og bloggsamarbeid.  Men mye av de garanterte kjøpene kan også gjennomføres automatisk via kjøpsplattformer, sier hun.

- Det var mye støy rundt programmatisk i 2016  og mediebyråene fikk en del kritikk. Hvordan opplevde du det?

- Jeg kommer fra Starcom der vi alltid har hatt en veldig åpen dialog med kundene og alltid hatt det som en styrke. Vi jobbet alltid for å være helt transparente. De andre mediebyråene sin strategi rundt dette kjenner jeg ikke til, sier hun.

- Vil bli best på programmatic
- Blir for mye av annonsørenes reklamebudsjetter borte på veien når det er snakk om programmatisk?

- Jeg vil heller snu på det å se på hva de får igjen for investeringene. Det er hva du sitter igjen med på bunnlinjen som teller. Det kommer an på hva slags du blikk du har på det programmatiske. Man har en annen fee-struktur enn ved tradisjonelle kjøp, ja, men en forvalter pengene på en kostnadseffektiv måte, sier hun.

- Hva er målet ditt i din nye jobb?

- Jeg vil at vi skal bli den beste programmatic-avdelingen på markedet. Være best på rådgivning til kunder og byrå. Vi skal være åpne og løsningsorienterte og dele informasjon. Dette savnet jeg da jeg satt på byråsiden. Vi sitter på mye kompetanse og analyse og ikke minst en utviklingsavdeling som er langt fremme i skoa,  det er så mye krefter internt som vi har til gode å se ute i markedet. Jeg vil ha mer dialog mellom mediehusene og byråene og flere gode kreative jobber. Vi må ut å være gode rådgivere og fortsette å selge merkevarene, målgruppene og distribusjons kraften vi alltid har vært gode på, sier hun.