Vebjørn Varlid

 

Konsulent
 
Konsulent i Geelmuyden Kiese som jobber med samfunnskontakt og markedskommunikasjon. Har en mastergrad i Strategisk Markedsføringsledelse fra BI.