Jonny Svarliaunet

 
Kundeansvarlig og digital rådgiver i Mindshare Norge. Mastergrad i markedsføringsledelse og bachelor i markedskommunikasjon.