Irene Tausvik

Jobber i: AVIA Produksjon
 
Irene har master i filmproduksjon og praktisk erfaring innen markedsføring fra både det norske og internasjonale markedet. Kombinasjonen av de to har gitt henne bred forståelse for hva som kreves for å skille seg ut i filmbransjen. Hun elsker kreative diskusjoner og digital teknologi – noe som kommer godt med i arbeidet med kommunikasjon på tvers av digitale flater.