I en artikkel i Kampanje sier Aris Theophilakis at «entreprenører gjør det bedre en intraprenører» og at «innovasjon er en kreativ og derfor kaotisk prosess.»

Basert på min erfaring fra både entreprenørskap i startups og intraprenørskap i større virksomheter mener jeg at dette ikke stemmer og er et forenklet bilde av virkeligheten. Jeg er imidlertid enig med at etablerte norske virksomheter må igangsette flere konkrete tiltak for å akselerere effektiv innovasjon og intraprenørskap i sine organisasjoner.

Først og fremst: Entreprenører gjør det ikke bedre en intraprenører. Statistikk fra vårt internasjonale nettverk viser at kun fire prosent av startups har en omsetning på mer enn fem millioner kroner etter tre år. Kun 0,4 prosent omsetter for mer enn 100 millioner kroner etter fem år. I henhold til ny statistikk fra SSB er det i tillegg kun en tredjedel av nystartede selskaper som overlever sin egen treårsdag. Det er sannsynligvis enklere å bli en fremgangsrik rap artist enn å lykkes som entreprenør i næringslivet.

Samtidig har vi flere gode eksempler på store virksomheter i Norge som lykkes med å drive fremgangsrik innovasjon og entreprenørskap. Et eksempel på en slik virksomhet er Finn.no som gjør en formidabel jobb på området. De aktiverer store deler av sin organisasjon i innovasjonsarbeidet. De skaper en kultur for løpende data driven eksperimentering (growth hacking) med tusentalls daglige eksperimenter for å teste hva som fungerer og ikke fungerer. Med denne måten å angripe innovasjon, skaper Finn.no både mange effektive intraprenører og lønnsom vekst. I tillegg skaper det en fantastisk positiv kultur der hele organisasjonen blir mer opptatt av å lære og utvikle, enn å bevare ting som de var før. De unngår også en kultur der de ansatte er redde for å teste og gjøre feil.

Er innovasjon virkelig en kreativ og kaotisk prosess, som Aris Theophilakis hevder?

Mitt svar er nei. Innovasjon kan ikke drives i kaotiske prosesser. I hvert fall ikke om vi skal skape innovasjon med «impact» og gode resultater. Effektiv og rask innovasjon bør være det motsatte av kaotiske prosesser. Innovasjon bør drives gjennom en strukturert, systematisk og nøye planlagt prosess som skaper konkrete resultater. Idéskapingen bør være styrt og målrettet, med testing og validering av hva som fungerer og hva som bør skrotes.

De aller fleste store virksomheter mangler dessverre erfaring eller kunnskap om hvordan de skal drive slike prosesser. I tillegg mangler disse prosessene ofte forankring, prioritering og forpliktelse fra toppledelsen.

Innovasjon er en av virksomhetens aller viktigste investeringer for fremtidig suksess. Satsingen på innovasjon må være langsiktig og det må skapes en organisasjon og mottaksapparat som sørger for at nye og innovative idéer får nødvendig hjelp til å bli implementert. Hvis ikke resulterer det ofte i det vi kaller et innovasjonsteater. Det inspirerer der og da, men skaper ikke resultater. Til slutt blir dessverre slike øvelser også noe som demotiverer de ansatte til å fortsette å bidra i innovajsonsarbeidet.

Det finnes flere aktører som kan hjelpe til med slike prosesser. På Epicenter har vi meget god erfaring med å bistå store virksomheter med å både etablere en kultur og ferdigheter for effektivt intraprenørskap. Vi har gode eksempler på fremgangsrike innovasjonsprosesser innenfor bransjer som bank, finans, proptech, energi, medtech med flere.

 Vår erfaring er at slike prosesser kan skape en sterk økning i engasjement og samarbeid mellom ansatte og avdelinger, en tydelig kulturforandring som driver mer effektivt intraprenørskap og ikke minst raskere og mer lønnsom innovasjon.

En viktig del av en slik prosess er å bygge en kultur der det er lov og rom for å teste og gjøre feil. En kultur hvor det å gjøre feil skal feires. Hvis vi ikke tør å prøve å tøye grenser og gjøre feil, utfordringer vi sannsynligvis ikke våre etablerte produkter, tjenester eller metoder nok. Hvis vi ikke utfordrer og forandrer oss raskt nok, kommer våre konkurrenter gjøre det i stedet – og vi taper. Å teste og gjøre feil er derfor avgjørende for å fortsette å være konkurransedyktig.

Hvordan skal vi klare å både hjelpe våre viktige entreprenører med å vokse raskere og samtidig skape bedre intraprenørskap i våre store og etablerte virksomheter? Det finnes sikkert flere løsninger, men vi vet av erfaring at vi kan skape både raske resultater og mer effektiv innovasjon hvis vi kan skape arenaer der våre unge vekstselskaper og våre store etablerte virksomheter kan samarbeide. Arenaer hvor de kan lære av hverandre via kunnskapsdeling om teknologi, nye forretningsmodeller og hjelpe hverandre med å drive effektiv innovasjon og vekst.

Det største ansvaret for å få til dette må ligge på de store og etablerte virksomhetene som har ressursene til å skape slike samarbeid på egnede møteplasser. Skal norsk næringsliv lykkes med å konkurrere i et globalisert marked, må vi få opp tempo på innovasjon i våre store virksomheter. Vi må etablere samarbeid med våre vekstselskaper og utvikle flere effektive intraprenører. Det er disse som skal sikre fremtidig konkurransekraft. Vi kan ikke tillate oss at de blir fanget av selskapenes egne corporate immune system som bremser eksperimentering og rask utvikling.

Det haster hvis de skal vinne kampen om fremtidens kunder, de nødvendige talentene og god økonomisk vekst. Vi kan lære mye av Finn.no og de store globale amerikanske tech-selskapene. Både av måten de samarbeider med andre på og hvordan de driver rask innovasjon – hver eneste dag. 

Jeg mener vi har mye å lære av hvordan Amazon bygger intraprenørskapskultur. Konsernsjef Jeff Bezos i Amazon sier:

- Our success at Amazon is a function of how many experiments we do per year, per month, per week, per day. Being wrong, might hurt you a bit. But, being slow will kill you.

Velkommen til samarbeid for å skape raskere og mer effektiv innovasjon.